Okrouhlický autodoprava
Okrouhlický autodoprava

Proč s námi

Protože pro naši firmu je důležitá spokojenost našich zákazníků

O nás
Okrouhlický autodoprava

30 Let

Společnost Okrouhlický s.r.o. je stabilní zaměstnavatel. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně a kvalitně proškolováni. Podporujeme ty, kteří se chtějí vzdělávat.

Okrouhlický autodoprava

55 Lidí

Společnost Okrouhlický s.r.o. je stabilní zaměstnavatel. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně a kvalitně proškolováni. Podporujeme ty, kteří se chtějí vzdělávat.

Okrouhlický autodoprava

150 Projektů

Za posledních 10 let společnost Okrouhlický s.r.o. řádně dokončila více jak 150 zakázek.

Historie společnosti

Posun tahem | Okrouhlický

1991První zmínka o společnosti

Autodoprava byla tím, co před 30 lety stálo u zrodu nynější společnosti Okrouhlický s.r.o. První zmínky o společnosti sahají do roku 1991, kdy firma nesla název Milan Okrouhlický AUTODOPRAVA. Od počátku svého působení se specializovala na silniční dopravu sypkých materiálů.

1996Změna názvu společnosti

V roce 1996 vznikla společnost AUTO opravna Okrouhlický s.r.o., která se od samého začátku specializuje na nákladní automobilový průmysl a to především na opravy, servis, údržbu a přestavbu vozidel.

2000Rozšíření společnosti

K výraznému rozvoji došlo v roce 2000, kdy se společnost rozšířila o odvětví zemních a stavebních prací se zaměřením zejména na pozemní komunikaci.

2010Rozšíření společnosti

V roce 2010 se firma osamostatnila a přestěhovala se z pronajatých prostorů do vlastního areálu o velikosti 5 800m2.

2013Sloučení firem

V roce 2013 se společnosti AUTO opravna Okrouhlický s.r.o. a Milan Okrouhlický – AUTODOPRAVA sloučily a nyní nesou společný název Okrouhlický s.r.o.

Předchozí strana | Okrouhlický Následující strana | Okrouhlický

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

Operační program zaměstnanost - Okrouhlický

Přidejte se k nám do týmu